Installatie nieuwe leden

Op 8 maart zijn Eline Ten Have-Kerstholt (sponsor Mariëlle Geessinck) en Cristo Scharenborg (sponsor Harry Meulenkamp) geïnstalleerd binnen onze Lionsclub door president Richard den Hollander. Welkom!