• Laatste nieuws

  • Agenda

Winnende loten badeendenrace

De race is volbracht!

De winnende loten:
1. B0570
2. B0845
3. A0776
4. A0841
5. A0736
6. B0909
7. B0591
8. A0473
9. A0941
10. B0142
11. A0541

Winnaars kunnen zich melden bij R. Soer, via de mail: rob@soer-groenlo.nl